logo_load

Tiêu chí

Quy trình sản xuất

Ngày Đăng : 22/03/2018 - 9:08 AM
GlobalGap là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu (Global Good Agricultural Practice).

Chính sách giá hấp dẫn

Ngày Đăng : 18/01/2018 - 3:11 PM
Chúng tôi luôn thấu hiểu và cảm thông được cảm giác khi chúng ta chi tiêu số tiền gấp 2 lần cho việc tiêu dùng trái cây sạch

Hệ thống phân phối

Ngày Đăng : 18/01/2018 - 3:10 PM
Hiện nay, chúng tôi đang phân phối một số tỉnh thành..

Chất lượng

Ngày Đăng : 18/01/2018 - 3:09 PM
Xoài được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap..